วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การสร้างภาพเคลื่อนที่ แบบ motion

เป็นการเคลื่อนที่จุดต่อจุด หรือ จากที่หนึ่งไปอีกจุดแบบเส้นตรง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น