วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บทที่1 รู้ไว้ก่อนก็ดีนะ

ความสามารถของโปรแกรม!หลักการทำงานของโปรแกรม!ต้องรู้อะไรบ้าง?เรียนแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง?น้ันต้องถามตัวเอง อิอิ สำหรับข้าพเจ้าเอง!รู้ไว้ใช้ว่าใส่บ่าแบกหาม! อ้า เริ่มกันดีกว่า ...

แมงดา

รายชื่อ การประชุมผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556