วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ชิ้นงานนักเรียน

ให้นักเรียนระดับชั้น ม.5 สร้างภาพกราฟิกอนิเมชั้่่น หัวข้อ night day dream  บันทึกชื่อว่า
01-5-6-name-work2ส่งผ่าน Email:homework.comonline@gmail.com

กำหนดส่งภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2555
-----------------------------------------------------------------------------------
แบบฝึกทักษะการคิด
1. ไฟล์ชนิดใดของโปรแกรม Flash สามารถแก้ไขได้..............
2. ไฟล์ชนิดใดของโปรแกรม Flash ที่นำไปใช้งานได้โดยไม่ต้องมีโปรแกรม Flash .........
3. อธิบายวิธีการบันทึกไฟล์จากโปรแกรม Flash โดยมีไฟล์ที่เป็นไฟล์แก้ไขได้ และไฟล์ที่นำไปใช้งาน
----
หมายเหตุ
   ส่งสมุดวันในวันที่ 12 มิถุนายน 2555
หากนักเรียนไม่ส่งสมุด นักเรียนสามารถตอบหรือส่งแบบฝึกหัดจากการแสดงความคิดเห็นได้เลย
----โดย เขียนชื่อ-สกุล แล้วโพสคำตอบได้เลย
------------------------------------------------------------------------